Klithedegårdens

Bed &

Breakfast

Klithedegården

på facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterhavet v. Græm Strand

Ved Græm Strand kan du få en dukkert i Vesterhavet. Men som altid skal man udvise stor forsigtighed, når man giver sig i kast med det fristende og barske Vesterhav. Ofte dannes der på stranden store indsøer, hvor børnene trygt kan boltre sig udenfor de store bølgers rækkevidde. Efter storm kan man finde rav, og det sker at klitfoden blåtlægges og morænelag fra sidste istid kommer til syne. (Afstand fra Klithedegården ca. 1.8 km)

 

Husby Klitplantage

Husby Klitplantage er meget varieret med både løv, fyrre- og grantræer. Langs skoven og op til Spidsbjerg Strand ligger Raketvejen, der tidligere blev brugt af redningsfolk, når de skulle ile skibe i havsnød til undsætning med deres redningsraket.

I plantagen findes afmærkede ruter, som byder på herlige naturoplevelser. Nær stranden findes også den hyggelige og rene badesø Skavemosen med grill, toiletter og handicap-rampe. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandretursfolder over plantagen (nr. 52), som vi gerne udleverer. (Afstand fra Klithedegården ca 500 m).

 

 

 

Husby og Nørre Sø

De to lavvandede søer er under naturbeskyttelse og Natura 2000 område bl.a. på grund af deres mange

fuglearter. Her træffer du også den sky odder, hvis du er heldig. (Afstand fra Klithedegården 3 - 4 km) 

 

Nissum Fjord

Nissum Fjord og området omkring er udlagt som

vildtreservat, der byder på flot natur med rørskove

og enge. Her er et enestående, rigt og varieret fugleliv,

og flere steder finder du fugletårne, hvor fugle og vildt

kan betragtes.

Nissum Fjord har mange små hyggelige havne, og det

private initiativ ”Nissum Fjord Netværket”, har gjort

det muligt at gå eller ride hele vejen rundt om fjorden.

(Afstand fra Klithedegården ca 7 km)

Foldere og infotavler om hele turen se på:

www.nissumfjordnet.dk/default.asp

 

Stadil Fjord

Stadil og Veststadil fjord er ”hot spots” på Dansk Ornitogisk forenings Danmarkskort og blandt landets reneste søer. Trods betegnelsen er der tale om to ferskvandssøer, der igennem Vonåen har kontakt til Ringkjøbing Fjord.

Begge søer er Ramsar områder, d.v.s. beskyttede vådområder med international betydning.(Afstand fra Klithedegården ca 12 km)

Se Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 115:  www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Vest_Stadil.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmsland Klit

Holmsland Klit er den 40 km lange og 1-2 km brede sandtange, der adskiller Ringkjøbing Fjord fra Vesterhavet. Den strækker sig fra Bjerregård i syd til Søndervig i nord, og byder på trods af sin skæbne som turistmekka, stadig på store naturoplevelser og urørte arealer med højt himlen. (Afstand fra Klithedegården ca 19 km)

 

Andre > 20 km)

Skjern å m. Danmarks eneste ”floddelta”

Efter at man i 1990´erne rådede bod på 60´ernes store synd, og lod Skjern å løbe tilbage i sine rette folder,

er der opstået et helt unikt vådområde ved åens udløb i Ringkjøbing Fjord; Danmarks eneste floddelta.

At betragte åens kurver og slyngninger og det omgivende vådområde fra toppen af den gamle pumpestation ved pumpestation nord og trækfærgen til Kalvholmen, er et syn der kan tage vejret fra enhver. Der er handicapadgang i fugletårnet ved Skjern Enge.

Skjern å er kendt for sin laks, der er en oprindelig vild laksestamme, som kan nå en længde af 130 cm. (Afstand fra Klithedegården ca 60 km)

 

Se. http://www.naturkustoden.dk/index.php/steder/6-pumpestation-nord.html

og  http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Skjern.htm

 

 

”Klithedegården” ligger midt i noget af

Danmarks mest vilde og fantastiske natur.

 

Oplev smørhullet af de store vestjyske kyst- og naturområder.

 

De følgende eksempler er kun et udsnit af det rige udbud, som nærmiljøet byder på!

Nissum Fjord

Storåen v. Skærum Mølle

Storåen er Danmarks næstlængste å, der starter sydøst for Ikast, og løber ud i Nissum Fjord. Her er der mulighed for kanosejlads, ligesom Storåen er kendt sin bestand af laks og ørred.

 

(Afstand fra Klithedegården ca 17 km)

Ferie- og kursusstedet ”Klithedegården”

 

   Græmvej 41, Husby,  6990 Ulfborg   Tlf. 3069 3975   e-mail :  kontakt@klithedegaarden.dk     www.klithedegaarden.dk